Opinie privitoare la depunerea formularelor 010 si 101

Cele ce urmeaza sunt o opinie personala asupra modalitatii corecte de a proceda in cazul declaratiilor 010 si 101. Ca de obicei, opiniile persoanelor din echipa Aviziero, inclusiv a mea, nu tin loc de consultanta juridica specializata si nu ne asumam niciun fel de raspundere pentru modalitatea in care decideti dumneavoastra sa actionati in urma lecturarii acestei opinii. 

Art 15 din Codul Fiscal 

(1)[…]sunt considerate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri:
c) pentru asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune, potrivit legii;

Art 41 din Codul Fiscal:

(5) Următorii contribuabili au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit, astfel:
a) persoanele juridice române prevăzute la art. 15 au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, cu excepția celor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), care au obligația să depună declarația și să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;

De pe site-ul ANAF, referitor la formularului 101: Se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Din Instructiunile de completare a formularului 101

Contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal [vezi mai sus aliniatul], cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor. 
Contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia privind impozitul pe profit inclusiv în situaţia în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit titlului II „Impozitul pe profit” din acelaşi act normativ.

Din ghidul ANAF pe 2016 (click aici), punctul 3.3, referitor la veniturile mentionate anterior.

Dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile arătate mai sus, atunci asociației îi revin următoarele obligații:
–  să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidentelor, in cota de 16% si sa-l vireze la bugetul de stat;
–  să depună, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, formularul 101

Ghidul ANAF pe 2016 nu mentioneaza nimic despre 010 si se refera la 101 strict in contextul de venituri impozabile.

Va atrag atentia ca in Legea 230 si HG 1588 termenul de venit este folosit doar in doua contexte: atunci cand se refera la bugetul de venituri si cheltuieli si in contexte precum art 24 din HG:

(6) Veniturile obţinute de asociaţia de proprietari din activităţi economice sau din alte activităţi desfăşurate se constituie ca fond special şi se vor utiliza în exclusivitate pentru îmbunătăţirea confortului şi eficienţei condominiului, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, potrivit art. 45 alin. (3) din Legea nr. 230/2007. 

In aceleasi acte normative, in privinta sumelor pe care proprietarii le platesc catre asociatia de proprietari pentru cote de contributie se fac referiri in urmatorul context:

Art. 51 (1) Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute. 

In opinia mea, printr-o analogie fara pretentii cu contabilitatea in partida dubla, unde veniturile sunt elemente de pasiv, iar creantele (sumele de incasat de la proprietari) sunt elemente de activ, sumele datorate cu titlu de cota de contributie nu reprezinta venituri ale asociatiei de proprietari (ele se inregistreaza in activ). 

Concluzia mea personala: 

  • daca asociatia inregistreaza venituri impozabile (venituri terti pe care nu le foloseste pentru reparatii, ci in alte scopuri) trebuie depus 010 si 101 in care se declara valoarea acestor venituri.
  • daca asociatia inregistreaza venituri neimpozabile (venituri terti pe care le-a folosit in anul 2016 sau intentioneaza sa le foloseasca in anii urmatori pentru modernizari si reparatii) trebuie depus 010 si 101 in care se declara venituri impozabile 0.
  • daca asociatia este deja inregistrata in vectorul fiscal pentru astfel de operatiuni in anii anteriori, trebuie depusa declaratia 101 in care se declara venituri impozabile (0 sau cu valoare, in functie de caz).
  • daca asociatia nu inregistreaza niciun fel de venituri terti (impozabile sau neimpozabile), ci doar incaseaza sumele datorate cu titlu de cota de contributie (curente sau restante), asociatia nu este obligata sa se inregistreze in vectorul fiscal si sa declare venituri.

Cateva alte informatii legate de subiect:

  1. La adresa aceasta veti regasi o notificare primita de o asociatie de proprietari din Gorj. Acest document a starnit o multime de discutii, dar nu cunoastem detaliile referitoare la situatia respectivei asociatii de proprietari. Nu putem sti, de exemplu, daca asociatia nu era deja inregistrata in vectorul fiscal din anii anteriori pentru venituri impozabile.
  2. Un administrator care administreaza o asociatie in sectorul 1 a avut multiple discutii cu ANAF Sector 1 si ne-a mentionat ca i s-a cerut depunerea 010 pt inregistrare in vector fiscal si depunerea unei declaratii 101 in care sa mentioneze 0 venituri impozabile, chiar daca nu inregistreaza venituri de la terti. Ii multumim pe aceasta cale ca ne-a pus la curent cu toate detaliile eforturilor sale, pentru a va putea impartasi tuturor experienta dumnealui.

 

Bogdan Ioan

Lasă un răspuns